AUDIÈNCIA PÚBLICA – CIUTAT REFUGI

El 6 d’abril vam explicar els tallers educatius que Invisibles fa conjuntament amb la Fundació Proide a cinc escoles de La Salle a Barcelona sobre la crishi humanitària de les persones refugiades.

Organitzada per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i, enguany, amb el suport de l’equip municipal del pla “Barcelona, ciutat refugi”, l’edició d’aquest curs proposa fer una reflexió exhaustiva i formativa sobre els desplaçaments forçats de persones i el paper de les ciutats en l’acollida d’aquestes persones.
L’objectiu és que els joves esdevinguin actors polítics de la ciutat i formulin compromisos i recomanacions de millora viables que puguin canalitzar i aplicar el pla municipal “Barcelona, ciutat refugi”.

La 22a edició de l’Audiència Pública als nois i les noies es desenvoluparà al llarg de tot el curs i hi participaran més d’un miler d’alumnes dels centres educatius de la ciutat.. El tret de sortida s’ha donat aquest curs amb una primera sessió formativa adreçada al professorat durant la qual es van presentar els materials didàctics amb què treballaran els centres i que s’han elaborat amb el suport de l’Escola Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Els materials que s’han elaborat promouen la reflexió

sobre com les ciutats poden actuar per acollir les persones nouvingudes i sobre el rol, els valors, les actituds i els comportaments que adopta cada municipi i cada persona. Tot i que la guerra que va començar a Síria el 2011 és al darrere de la crisi humanitària actual, es posa un èmfasi especial en altres conflictes que forcen les poblacions a desplaçar-se dins i fora dels seus territoris i en altres causes de desplaçaments, com les migracions per motius econòmics.
Aquest projecte participatiu s’articula també a partir d’activitats interactives i intercentres i s’estructura al llarg de diferents etapes a desenvolupar durant tot el curs: procés formatiu, exercici de reflexió i proposta i esforç de síntesi i consens.
El procés culminarà al final de curs, quan l’alumnat presentarà les mesures proposades en una audiència pública al Saló de Cent de l’Ajuntament, amb els representants polítics del Consistori i presidida per l’alcaldessa de Barcelona. El procés no acaba aquí, ja que durant el curs 2017-2018 una comissió integrada pels joves farà un seguiment de l’aplicació de les mesures més viables que l’Ajuntament es comprometi a aplicar.

Més informació, objectius, activitats i enllaços d’interès a:

Ajuntament de Barcelona – XXII Audiència Pública de nois i noies

audiencia