PROJECTE


+65 MILIONS DE PERSONES
REFUGIADES O DESPLAÇADES AL MÓN

 

Any rere any s'incrementa el nombre de refugiats.
Europa tan sols fa front a una petita part d’aquesta problemàtica global. Tot i axí, intenta blindar-se denegant més de la meitat de les peticions d’asil que rep i endurint la vigilància fronterera als límits de l’espai comú, provocant que la Mediterrània sigui la ruta amb més mortalitat del món.

Ha fixat un sistema de quotes de reubicació entre els estats membres com a mecanisme de solidaritat per a una petita part del total de sol·licitants. No obstant, aquesta solidaritat no és compartida entre tots els socis i no reflecteix la seva capacitat en termes de riquesa i població.

En aquest context, són moltes les iniciatives de la ciutadania en solidaritat amb les persones refugiades i per denunciar les polítiques de la Unió Europea i els estats perquè les atenguin i reubiquin, en defensa de la pau i els drets humans. En un món globalitzat com l'actual, els corrents migratoris afecten la major part dels països, ja sigui com a emissors o com a receptors de població.

OBJECTIUS

  • Visibilitzar persones refugiades i immigrades per millorar la seva integració a la societat.
  • Promoure la diversitat, la igualtat i l'educació per disminuir la intolerància i el racisme.
  • Sensibilitzar l’opinió́ pública organitzant iniciatives socials participatives.
  • Crear comunitat al voltant del projecte col·laborant amb altres entitats.
  • Incorporar les avantatges de cultures plurals i diverses en un món globalitzat.
  • Defensar la cultura de pau i els drets humans universals.

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS


MAPA INTERACTIU MIGRACIONS EUROPA 2000-2015