UHELP

Comunitats intel·ligents i en xarxa per a la solidaritat i el suport

IIIA UAB


Projecte internacional liderat per l’Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial on treballen en la creació d'algoritmes i d'aplicacions informàtiques intel·ligents. Un grup amb una visió humanista de la Intel·ligència Artificial amb l’objectiu que la recerca estigui al servei de les persones. Utilitzar la tecnologia per fins d’innovació social.

Web IIIA

CSIC


El Consell Superior de Recerques Científiques és la major institució pública dedicada a la recerca a Espanya i la tercera d'Europa. Pel seu caràcter multidisciplinari i multisectorial exerceix un paper central en la política científica i tecnològica, ja que abasta des de la recerca bàsica a la transferència del coneixement al sector productiu.

Web CSIC


"Invisibles col·labora amb l’equip de uHelp ajudant en la seva comunicació i difusió a Barcelona, connectant amb entitats especialitzades en l’acollida de persones nouvingudes i immigrants."Un projecte europeu


L'aplicació uHelp és un projecte en construcció, sense ànim de lucre, i està sent desenvolupada en el marc de diversos projectes de recerca, amb la col·laboració de diferents universitats i organitzacions. Entre elles podem destacar el King’s College de Londres, el Karlsruhe Institute of Technology, Techfugees a París, ESADE Institut d'Innovació Social, Famílies Monoparentals de Barcelona i The Visual Suspects / Invisibles..